Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Voting and Social Choice pre-Lab (Centrum Badań Ilościowych nad Polityką)

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką jest międzywydziałową jednostką, która od 2012 r. prowadzi interdyscyplinarne badania nad procesami politycznymi (przede wszystkim wyborami, głosowaniami i procesami decyzyjnymi podmiotów zbiorowych, jak parlamenty czy organizacje międzynarodowe) z wykorzystaniem narzędzi nauk matematycznych (teoria gier, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, metody Monte Carlo), informatycznych (teoria grafów, algorytmiczna teoria gier, obliczeniowa teoria wyboru społecznego, programowanie matematyczne, data mining) i socjofizyki. Prowadzone w Centrum badania koncentrują się na następujących problemach:

· probabilistyczne modele wyborów, preferencji i zachowań wyborczych,

· matematyczne własności systemów wyborczych,

· wykrywanie i przeciwdziałanie manipulacjom wyborczym (wykrywanie gerrymanderingu, electoral forensics),

· systemy głosowania ważonego wykorzystywane m.in. w organizacjach międzynarodowych (UE, MFW) czy spółkach akcyjnych,

· metody agregacji preferencji zbiorowych,

· problemy głosowania strategicznego oraz odporności na zachowania strategiczne,

· metody sprawiedliwego podziału dóbr,

· badanie sieci społecznych w instytucjach politycznych (partiach, parlamentach).

 

Badania te wpisują się w dwie domeny badawcze w POB DigiWorld:

· machine learning i zaawansowane metody obliczeniowe – tu wpisuje się większość teoretycznych obszarów badawczych Centrum: obliczeniowa teoria wyboru społecznego (COMSOC), algorytmiczna teoria gier, rozwój metod analizy sieci, ale również rozwój narzędzi badawczych wykorzystujących analizę języka naturalnego (natural language processing) czy zaawansowane modele symulacyjne (większość probabilistycznych modeli wyborów),

· Zastosowania metod machine learning w badaniach w zakresie nauk społecznych – tu wpisują się z kolei badania empiryczne prowadzone w Centrum, zwłaszcza te związane z wykrywaniem struktur i prawidłowości na bazie dużych zbiorów danych (wyniki głosowań, wnioski i debaty parlamentarne, zachowania wyborcze, etc.

 

Istnienie międzywydziałowej jednostki zajmującej się teorią wyboru społecznego, matematyką wyborczą oraz zastosowaniami zaawansowanych metod ilościowych w naukach politycznych pozwala integrować badania prowadzone przez naukowców z różnych dyscyplin i zatrudnionych na różnych wydziałach. Dotychczasowy dorobek grantowy i publikacyjny Centrum potwierdza, że taki model współpracy się sprawdza, przynosząc korzyści we wszystkich partycypujących dyscyplinach. Ponadto utworzenie Centrum pozwoliło stworzyć rozpoznawalną już markę badawczą.

Centrum nie zatrudnia na razie własnych pracowników naukowych, ale jest platformą współpracy naukowców z różnych wydziałów, zapewniającą wymianę idei, wsparcie metodologiczne czy teoretyczne oraz zasoby (np. rozbudowaną infrastrukturę bazodanową). W tym sensie już realizuje wiele z zakładanych zadań LABów. Wpisanie Centrum w POB DigiWorld jako Voting and Social Choice Lab nada mu jednak stabilność organizacyjną (w tej chwili jest strukturą ad hoc utrzymującą się wyłącznie z kosztów pośrednich grantów), co pozwoli poszerzyć skalę jego działania oraz utrzymywać wspólną infrastrukturę – np. zasoby bazodanowe, których wartość uzależniona jest w znacznym stopniu od częstego aktualizowania.

 

Badania będę rozwijane w kierunku:

· matematycznego modelowania systemów wyborczych i decyzyjnych

· obliczeniowej teorii wyboru społecznego

· analizy dużych zbiorów danych z zastosowaniem machine learningu, analizy sieciowej i przetwarzania języka naturalnego,

· wykorzystania metod data mining (w tym przetwarzania języka naturalnego) do gromadzenia danych, które nie są dostępne w wersji przetwarzalnej maszynowo.

Potencjał na publikację w najlepszych czasopismach i uzyskiwanie grantów wynika:

· z interdyscyplinarności powstających prac,

· w przypadku prac politologicznych – z innowacyjnej metodologii (formalne modele matematyczne, wykorzystanie uczenia maszynowego i NLP, przetwarzanie bardzo dużych zbiorów danych),

· w przypadku prac matematycznych – z podejmowania otwartych problemów w zakresie rachunku prawdopodobieństwa, teorii wyboru społecznego, teorii gier, układów dynamicznych, statystyki matematycznej,

· w przypadku prac informatycznych – COMSOC jest dobrze reprezentowany na konferencjach A* (m.in. AAMAS, AAAI).

Prezentacja odbyła się 16 lipca 2020 r.

Tytuł wystąpienia: Wybory, decyzje, liczby: badania ilościowe nad polityką w DigiWorld

Streszczenie: Celem referatu było krótkie przedstawienie, w jaki sposób zaawansowane metody matematyczne i obliczeniowe mogą być wykorzystane do modelowania i badania zjawisk i procesów politycznych. Koncentrowaliśmy się na dwóch obszarach –obliczeniowej teorii wyboru społecznego oraz zastosowaniach zaawansowanych metod obliczeniowych do analizy danych empirycznych. W tym drugim obszarze przedstawiliśmy zebrane w Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ zasoby bazodanowe, aktualne pomysły na ich analizę i problemy otwarte. Na koniec przedstawiliśmy propozycje współpracy dla zespołów z innych dyscyplin.

Referenci: Dariusz Stolicki, Daria Boratyn, Jarosław Flis, Wojciech Słomczyński, Jacek Sokołowski, Karol Życzkowski

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem:

 

W ramach prac VSOC prelabu realizowanych jest sześć minigrantów:

Stanisław Szufa Innowacyjny budżet obywatelski
Łukasz Wordliczek Comparative Agendas Project: Polish dataset
Daria Boratyn Obliczeniowa analiza głosowania strategicznego w systemach sędziowskich (w ramach minigrantów dla młodych)
Wojciech Słomczyński Losowe ważone gry wyborcze
Beata Kosowska - Gąstoł Estimating Party Positions in Spatial Voting Models
Mateusz Kolaszyński Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych – kontrola czy legitymizacja działalności tajnych służb w czasach inwigilacji?

 

Osobą do kontaktu jest: dr Dariusz Stolicki

mail: dariusz.stolicki@uj.edu.pl