Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Planetary pre-LAB

Planetary Lab w ogólności zajmuje się badaniami planetarnymi, rozumianymi jako część badań kosmicznych, na które składają się m.in.: o Eksploracja obiektów w Układzie Słonecznym, w tym planet, księżyców, małych ciał o Badania wpływu Słońca na obiekty sztuczne i naturalne w przestrzenni kosmicznej o Badania społeczne dotyczące eksploracji kosmicznej, np. prawo kosmiczne o Badania Ziemi przy wykorzystaniu technik kosmicznych o Poznanie możliwości powstania, ewolucji, czy przetrwania organizmów żywych poza Ziemią Projektowany Planetary LAB w pełni odpowiada tematyce eksplorowanej w ramach DigiWorld, w następujących domenach badawczych: Transformacja cyfrowa społeczeństwa i gospodarki: o Polityka i prawo a narzędzia sztucznej inteligencji w eksploracji kosmosu m.in. w zakresie dotyczącym odpowiedzialności i kontroli w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych wraz z proceduralnymi aspektami powyższego zagadnienia o Prawne aspekty odpowiedzialności za instalację narzędzi autonomicznych w przestrzeni kosmicznej.

Prezentacja Pre-Labu odbyła się na seminarium POB Digiworld 3 grudnia 2020r.
 
Planetary PreLab (mars.uj.edu.pl)
Prelegenci: dr Joanna Kozakiewicz (WFAIS); dr hab. Grzegorz Michałek (Obserwatorium Astronomiczne WFAIS), prof. UJ; prof. dr hab.Michał Ostrowski (Zakład Astrofizyki Wysokich Energii WFAIS); prof. dr hab. Roman Kwiecień (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPA)
 
Abstract: Planetary PreLab jest międzywydziałowym programem badań planetarnych działającym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zrzesza naukowców reprezentujących różne dyscypliny i wydziały. Współpracuje z wieloma partnerami zagranicznymi i krajowymi. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak eksploracja Marsa, pogoda kosmiczna czy prawo kosmiczne. Planetary Lab uczestniczy w ramach programu IDUJ w dwóch Priorytetowych Obszarach Badawczych: DigiWorld i Anthropocene. Zagadnienia Planetary Lab związane z cyfrowym światem to m.in. zastosowanie AI do analizy i przetwarzania olbrzymiej ilości danych z misji kosmicznych oraz kwestii politycznych i prawnych związanych z użyciem narzędzia sztucznej inteligencji w eksploracji kosmosu.
 
Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami:

 

 

mail kontaktowy: j.kozakiewicz@uj.edu.pl

strona: mars.uj.edu.pl