Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodnicząca Zespołu:
prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak, 

dr hab. Paweł Węgrzyn

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Wojciech Macyk

prof. dr hab. Artur Michalak

Wydział Chemii

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

dr hab. Grzegorz Kuca

Wydział Prawa
i Administracji

prof. dr hab. Roman Sosnowski

dr hab. Jan Rybicki

Wydział Filologiczny

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

dr hab. Ewa Trojnar,
prof. UJ

prof. dr hab. Artur Gruszczak

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

dr hab. Maciej Ulas,
prof. UJ

dr Bartosz Zieliński

Wydział Matematyki
i Informatyki

dr hab. Michał Wierzchoń,
prof. UJ

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Wydział Filozoficzny

dr hab.  Patrycja Wójcik-Tabol, 
prof. UJ

prof. dr hab. Jacek Kozak

Wydział Geografii
i Geologii

skład zespołu wykonawczego Wydział
dr Jeremi Ochab Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
dr Dorota Salata Wydział Geografii i Geologii UJ
dr hab. Magda Wójcik, prof. UJ Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
dr Błażej Sajduk Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
dr hab. Marcin Andrzejak Wydział Chemii UJ
dr hab. Mariusz Mitoraj, prof. UJ             Wydział Chemii UJ
dr Dariusz Stolicki Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ
dr Artur Gunia Wydział Filozoficzny UJ
dr Przemysław Spurek Wydział Matematyki i Informatyki UJ
dr hab. Agata Hołobut Wydział Filologiczny UJ 
dr Przemysław Pałka (p.o. koordynatora) Wydział Prawa i Administracji UJ

List POB DigiWorld do społeczności UJ 

Powołanie Zespołu Wykonawczego POB DigiWorld  - komunikat z 28 maja 2020 roku

Uzupełnienie składu Zespołu Wykonawczego POB DigiWorld - komunikat z dnia 21 lipca 2020

Prezentacja podsumowująca działania DigiWorld