Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Neutron Activation Technologies pre-Lab

Tematyka badawcza proponowanego laboratorium dla nauki obejmuje rozwój technologii jądrowych w obszarze nowych metod wykrywania substancji niebezpiecznych oraz w terapii nieoperacyjnych rozsianych nowotworów. Zakłada ona prace w dwóch obszarach: nad skonstruowaniem autonomicznego urządzenia do nieinwazyjnego wykrywania zagrożeń w środowisku wodnym, w szczególności na polu walki oraz nad rozwojem systemu monitorowania dawki w onkologicznej terapii BNCT (Boron Neutron Capture Therapy). Prowadzone badania skupione będą przede wszystkim na opracowaniu nowatorskich detektorów promieniowania gamma oraz neutronów, a także nowych metod analizy dużych zbiorów danych pozwalających na szybkie podejmowanie decyzji czy badany obiekt stwarza zagrożenie czy jest bezpieczny. Metody te oparte zostaną na wykorzystaniu sieci neuronowych oraz uczenia maszynowego, a docelowo rozwijany sensor będzie pracował w trybie autonomicznym. Wspomniane metody detekcji oraz analizy danych zostaną również wykorzystane w pracach nad wdrożeniem w Polsce terapii borowo-neutronowej BNCT. Badania w tym obszarze obejmują przede wszystkim prace rozwojowe nad systemem monitorowania rozkładu dawki, jaką otrzymuje pacjent podczas naświetlania terapeutycznymi neutronami. Będzie on oparty na rekonstrukcji rozkładu gęstości reakcji neutronów w ciele naświetlanego pacjenta, która także może być przeprowadzona z wykorzystaniem sieci neuronowych. Tematyka badawcza NATE-Lab jest zatem związana z kilkoma tematami POB DigiWorld, min. dehumanizacją pola walki, maszynami autonomicznymi oraz wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w analizie dużych zbiorów oraz procesach decyzyjnych.

W ramach prac prelabu realizowany jest minigrant:

Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Nowy system monitorowania dawki w terapii BNCT

 

mail: michal.silarski@uj.edu.pl