Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellonian Human-Centered Artificial Intelligence pre-Lab

Tematyka badawcza Labu obejmuje z jednej strony rozwijanie modeli, metod i technik sztucznej inteligencji (AI), z drugiej zaś budowanie interdyscyplinarnego pola ich poszerzania i aplikowania w precyzyjnie wskazanych obszarach spoza informatyki. Metody AI o których tu mowa, to m.in. maszynowe wspomaganie decyzji, modelowanie wiedzy i ekstrakcja wiedzy symbolicznej, eksploracja i inteligentna analityka danych, metody wnioskowania kontekstowego i objaśnialnośc w systemach AI (XAI), oraz metody integracji wiedzy symbolicznej z modelami statystycznymi. Obszary współpracy z innymi dziedzinami i zastosowań obejmują m.in. analitykę danych i zachowań w grach wideo i grach poważnych, multimodalną interakcję człowiek-maszyna, rozwój systemów wspomagających dla seniorów, a także dla osób niepełnosprawnych (Ambient Assited Living, Quality of Life), informatykę afektywną, percepcję maszynową, wspomaganie analizy sygnałów biomedycznych, metody AI w przemyśle 5.0, a także prawo w tym systemy wnioskowań prawnych i argumentacji prawniczej, m. in. w obszarze Responsible AI (RAI). Zespołu obejmuje informatyków specjalizujących się w tematyce AI i fizyków z wydz. FAIS specjalizujących się w informatyce i analityce danych, wspieranych przez specjalistów z psychologii, nauk poznawczych i teorii prawa z Wydz. Filozoficznego, oraz Prawa i Administracji, a także naukowców spoza UJ, w tym z AGH. Tematyka badawcza LABu odnosi się do wskazanego w POB DigiWorld wyzwania jakim jest przełom cyfrowy, poprzez badania w zakresie: 1-AI: nowe techniki obliczeniowe wykorzystujące eXplainable AI (XAI) i analizę strumieni danych, 2-Transformacja Cyfrowa: interfejsy człowiek-maszyna oraz mózg-komputer, affective computing (AfC), wykorzystanie narzędzi AI w eksperymentach psychologicznych, wspomaganie procesówprawno- decyzyjnych, wpływ najnowszych technologii na media i komunikację społeczną, 3-Humanistyka Cyfrowa: cyfrowe badania nad kulturą i sztuką: analiza ilościowa i jakościowa danych multimedialnych.

W ramach prac prelabu realizowany jest minigrant:

Szymon Bobek Human in the loop clustering with knowledge augmentations (HuLCKA)

 

mail: grzegorz.j.nalepa@uj.edu.pl