Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Informacją

Tematyka badawcza ICBI będzie koncentrowała się wokół informacji , jej przetwarzania, przechowywania, ochrony oraz oddziaływania społecznego. Zakres tematyki badawczej pokrywał będzie szerokie spektrum zagadnień, uwzględniających klasyczną oraz kwantową teorię i nformacji, zarówno w wymiarze fizycznych nośników informacji, jaki i na abstrakcyjnym poziomie jej przetwarzania i znaczenia we współczesnym świecie. Szczególna uwaga przywiązana będzie do takich tematów jak: fundamentalne znaczenie i nformacji we Wszechświecie, kwantowe technologie informacyjne, kryptografia klasyczna i kwantowa, cyberbezpieczeństwo,neuromorficzne systemy przetwarzania i nformacji, biologiczne przetwarzanie informacji (w zakres którego wchodzi badanie procesowania i nformacji zawartej w materiale genetycznym, a także całej grupy zjawisk pozyskiwania i nformacji z otoczenia pod postacią rozmaitych bodźców biologicznych na poziomie pojedynczych komórek i organizmów wielokomórkowych), pamięć biologiczna (badana również w szerokim zakresie, tj. pojedynczych komórek oraz organizmów wielokomórkowych nie posiadających neuronów), przetwarzanie i nformacji w medycynie (np. analiza danych dotyczących obrazów endoskopowych - zarówno zdjęć jak i wspierania i nterpretacji obrazu podczas zabiegów, jak również zastosowanie technologii uczenia maszynowego w chemometrii, której zadaniem jest analiza obrazów biomedycznych otrzymywanych technikami mikrospektroskopii FTIR czy Ramana) oraz społeczne aspekty związane z rozwojem społeczeństwa i nformacyjnego, komunikacja zapośredniczona w i nternecie, interakcja na styku człowiek-maszyna (także w kontekście zastosowania technologii informatycznych i sztucznej i nteligencji w otoczeniu biznesowym), jak również neurofizjologiczne przetwarzanie informacji osadzonych w cyberprzestrzeni.

Prezentacja odbyła się 18 marca 2021 r. na Seminarium Digiworld od godziny 14.00

LINK DO NAGRANIA

Info pre-Lab - Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Informacją

Prelegenci:

Dr hab. Jakub Mielczarek - „InfoLab”

Dr Bartosz Lisowski  - „Jak uczą się śluzowce (i ile to kosztuje), czyli o mechanizmach pamięci nie-neuronalnej”

Dr hab. Kamilla Małek, prof. UJ - „Obrazowanie spektroskopowe komórek i tkanek”

Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka - TBA 

Dr Kamil Korzekwa - „Informacja Kwantowa”

Dr Tadeusz Pałasz - „The qutools kit for quantum physics”

Tytuł projektu: Nie-neuronalne mechanizmy poznawcze i pamięć prostych eukariontów

Dyscypliny: biologia, fizyka

Kierownik: Bartosz Lisowski

budżet: 50 000 PLN

mail: jakub.mielczarek@uj.edu.pl