Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Digital Humanities PreLAB

Digital Humanities PreLAB to ekosystem badawczy wytyczony w obrębie POB DigiWorld, który ma za zadanie wzmocnić sieć wzajemnych powiązań pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin i pól badawczych, pragnącymi wykorzystać metody obliczeniowe i eksperymentalne w badaniach nad językiem, kulturą i sztuką, stworzy platformę ożywionej współpracy międzynarodowej, wyznaczy dalsze kierunki poszukiwań w zakresie humanistyki cyfrowej i nada im nową dynamikę, a poprzez działalność edukacyjną i propagatorską przybliży uczonym niezwiązanym z DH innowacyjne narzędzia i technologie, które wzbogacą ich warsztat naukowy. W zakres działalności Digital Humanities PreLAB wchodzi wiele interdyscyplinarnych podobszarów badawczych, z których najważniejsze to:

· cyfrowe badania nad językiem, literaturą, kulturą i sztuką: analiza ilościowa i jakościowa danych tekstowych i multimedialnych: wykorzystanie metod obliczeniowych (uczenia maszynowego, information retrieval, text mining, big data mining, przetwarzania języka naturalnego) oraz eksperymentalnych (okulometrii, pomiarów neurofizjologicznych i neurokognitywnych) w badaniach literackich, przekładoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych (np. stylometria, lingwistyka komputerowa, w tym językoznawstwo korpusowe, badania nad tłumaczeniem maszynowym, itd.);

· badania wykorzystujące cyfrowe archiwa dziedzictwa kulturowego (tekst, obraz, dźwięk, film, mapy i modele 3D): tworzenie archiwów i edycji cyfrowych, w tym cyfryzacja tekstu i materiałów multimedialnych, tworzenie skanów architektonicznych i archeologicznych i in.;

· refleksja nad człowiekiem, kulturą, sztuką i społeczeństwem w cyfrowym świecie: badania nad wpływem cyfryzacji na życie społeczne i kulturalne; badania nad nowymi formami komunikacji w cyfrowym świecie (np. gry cyfrowe, nowe media, literatura elektroniczna);

· opracowywanie narzędzi i metod cyfrowych pomocnych w dydaktyce i przekładzie, badania nad ich przydatnością i optymalizacją.

Prezentacja koncepcji DH PreLAB

 

Prezentacja odbyła się 7 stycznia 2021 r. na platformie Teams w ramach Seminarium POB Digiworld na którym gościliśmy prelegentów z dwoma wystąpieniami:

 1. Stylometria i czytanie na dystants: Nowe metody starego literaturoznawstwa (dr hab. Jan Rybicki. prof. UJ)

 2. Komizm gier cyfrowych (dr hab. Tomasz Z. Majkowski)

 

 

Kontakt: agata.holobut@uj.edu.pl (Wydział Filologiczny UJ)