Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Lp

Tytuł minigrantu

Kierownik

Dyscypliny badań

Kwota

Okres realizacji
[miesiące]

1

Innowacyjna diagnostyka mikrobiologiczna z zastosowaniem uczenia maszynowego

Bartosz Zieliński

biologia, informatyka techniczna

50 000 zł

10

2

Stabilność reprezentacji ukrytej molekuł w autoenkoderach

Igor Podolak

chemia, farmaceutyka, informatyka

49 880 zł

12

3

Uczenie sieci neuronowych mniej zachłannym algorytmem trenowania

Jacek Tabor

informatyka, informatyka techniczna

50 000 zł

10

4

Aktywność mózgu wzbudzona bodźcem stresowym – funkcjonalny atlas mózgu 3D

Wojciech Solecki

biologia, farmaceutyka, informatyka, psychologia

50 000 zł

12

5

Paired-image database between two microscopes - a novel approach to Deep Learning Microscopy

Zenon Rajfur

biologia, fizyka, informatyka

50 000 zł

12

6

Innowacyjny budżet obywatelski

Stanisław Szufa

informatyka, matematyka, politologia

22 000 zł

12

7

Autouzupełnianie chmur punktów 3D wspomagane sztuczną inteligencją

Przemysław Spurek

fizyka, matematyka, informatyka techniczna

50 000 zł

12

8

Neural Markov Chain Monte Carlo

Piotr Korcyl

fizyka, informatyka techniczna

46 000 zł

6

9

Nie-neuronalne mechanizmy poznawcze i pamięć prostych eukariontów

Bartosz Lisowski

biologia, fizyka

50 000 zł

12

10

Reprezentacja wiedzy i modelowanie semantyczne w analizie narracji

Grzegorz Bryda

informatyka, językoznawstwo, socjologia

50 000 zł

12

11

Analiza danych fMRI z zastosowaniem uczenia maszynowego

Łukasz Struski

matematyka,
medycyna, informatyka techniczna

48 000 zł

12

12

Kontekst Afektywny, Osobowość a Mózg

Krzysztof Kutt

informatyka techniczna, psychologia

48 430 zł

12

13

Bibliografia italianistyki polskiej: cyfrowe repozytorium, digitalizacja tekstów, analiza bibliometryczna

Daniel Słapek

językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, medioznawstwo

48 000 zł

12

14

Rozplątana reprezentacja w modelach generatywnych z zastosowaniem w cheminformatyce

Marek Śmieja

chemia, informatyka

50 000 zł

12

15

Nowoczesne techniki programowania heterogenicznego na przykładzie wyznaczania śladów przelotu cząstek

Grzegorz Korcyl

fizyka, informatyka

42 000 zł

6

16

Budowa bazy danych w ramach polskiego oddziału Comparative Agendas Project

Łukasz Wordliczek

informatyka,
politologia

49 910 zł

12

17 Uczenie maszynowe w rozpoznawaniu faz kwantowej grawitacji Jakub Gizbert-Studnicki fizyka, matematyka, informatyka techniczna, telekomunikacja 50 000 zł 12

Minigranty w POB Digiworld realizowane przez doktorantów i doktorantki.

Minigranty w POB Digiworld realizowane przez studentów i studentki studiów II stopnia.

Minigranty w POB Digiworld realizowane przez studentów i studentki studiów I stopnia.

Publikacje Open Access sfinansowane z programu Otwarta Nauka w DigiWorld:

Słapek, Daniel (2021), "L'uso dell'articolo determinativo davanti ai singenionimi affettivi preceduti da un possessivo: un quadro statistico", Romanische Forschungen, 2, pp. 161-175(15)